Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế”

== Mối quan hệ với chính trị ==
 
=== Kinh tế quyếttác địnhđộng đến chính trị ===
 
* Kinh tế là nói đến yếu tố vật chất của xã hội còn chính trị là nói đến yếu tố tinh thần, tư tưởng của xã hội mà vật chất quyết định ý thức, nghĩa là kinh giữ vai trò quyết định đối với chính trị.
*Những mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế quyết định tất cả những mâu thuẫn trong đời sống chính trị và tinh thần xã hội.
 
=== TácChính độngtrị củatác chính trị đốiđộng vớiđến kinh tế ===
 
* Chính trị được thể chế hóa thành cơ quan quyền lực nhà nước, thành bộ máy nhà nước nên nó cũng có được sức mạnh vật chất, sức mạnh kinh tế, do đó có thể tác động trở lại kinh tế.
170

lần sửa đổi