Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
=== [[Giai điệu hạnh phúc]] → [[The Sound of Music]] ===
Theo đồng thuận tại trang thảo luận của bài. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 15:09, ngày 30 tháng 3 năm 2021 (UTC)
: Đã xong. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:13, ngày 30 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
=== Xoá bài [[Yuan Trung Quốc]] và di chuyển nội dung sang bài [[Nguyên (đơn vị tiền tệ)]] ===

Trình đơn chuyển hướng