Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
=== Xoá bài [[Yuan Trung Quốc]] và di chuyển nội dung sang bài [[Nguyên (đơn vị tiền tệ)]] ===
Hai bài này cùng nói về đơn vị tiền tệ của Trung Quốc. [[Thành viên:Judspug|Judspug]] ([[Thảo luận Thành viên:Judspug|thảo luận]]) 03:16, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
:Bài nên được hợp nhất (đặt bản mẫu) trước và thảo luận về việc di chuyển. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:14, ngày 30 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Hoa Kỳ Việt Nam 2019]] -> [[Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Hoa Kỳ tại Hà Nội 2019]] ===