Khác biệt giữa các bản “Ấn Độ giáo”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
Tân Ấn Độ giáo (''neo-hinduism'') khởi đầu như một phong trào cải cách, đã góp phần rất lớn trong phong trào đấu tranh giành độc lập tự do của Ấn Độ trong thế kỉ 19, 20 và đặc biệt được phổ biến trong giới thượng lưu thành thị. Tuy nhiên, Tân Ấn giáo sớm đã cho thấy khuynh hướng tập hợp rất mạnh, tìm cách dung hợp các truyền thống tôn giáo Ấn Độ và tiếp nối chúng với những khái niệm và lý tưởng có nguồn từ [[Cơ Đốc giáo]] và [[Hồi giáo]]. Phong trào này thể hiện dưới nhiều dạng - địa phương cũng như toàn quốc - và những nhánh quan trọng đáng kể nhất là:
* '''Brāhma Samāj''' ("Phạm hội"), được thành lập bởi [[Rām Mohan Roy]] (1772-1833) năm 1828, sau lại mang đậm dấu ấn của hai nhà lĩnh đạo [[Devendranāth Tagore]] (1817-1905, bố của [[Rabindranath Tagore]]) và [[Keshab Chandra Sen]] (1838–1884). Brāhma Samāj bác bỏ [[chế độ chủng tính]] Ấn Độ cũng như những tín ngưỡng cực đoan của truyền thống Ấn Độ giáo như việc hoả thiêu goá phụ (''satī''), phản đối việc tôn thờ thánh tượng. Nhìn chung, quan điểm luân lý và thực hành của Brāhma Samāj chịu ảnh hưởng [[Cơ Đốc giáo]] rất mạnh.
* '''Ārya Samāj''' ("Thánh hội"), được [[Dayānanda Sarasvati]] thành lập vào năm 1875. Nhóm này độc duy dựa vào nền tảng của thánh điển Phệ-đà (''veda''), nhưng lại dùng nó một cách rất tuyển trích. Chủ trương không tôn thờ thánh tượng tuy bị ảnh hưởng với Cơ Đốc giáo, nhưng lại được giải thích theo Phệ-đà. Nhìn chung, Ārya Samāj tìm cách đối đầu các nhà truyền đạo Cơ Đốc bằng một truyền thống tôn giáo tương đương, đặc thù Ấn Độ.
* '''Rāmakṛṣṇa''' ("La-ma Hắc Thần"), được thành lập năm 1897 bởi Svāmī [[Vivekānanda]] (1863-1902) để tưởng niệm đến tôn sư là Rāmakṛṣṇa Paramahaṃsa (1836-1886). Trên cơ sở Bất nhị Phệ-đàn-đa (''advaitavedānta''), tất cả các tôn giáo đều được xem là những con đường dẫn đến mục đích tối hậu mặc dù chúng được xem là thấp vì còn vướng mắc vào những hiện thực cấp bên dưới. Từ Cơ Đốc giáo, hiệp hội Rāmakṛṣṇa hấp thụ thành phần tham gia công tác xã hội, nhưng lại giải thích bằng những truyền thống Ấn Độ như chúng được ghi lại trong ''[[Chí Tôn ca]]'' (''bhagavadgītā'') và giáo lý [[Nghiệp (Phật giáo)|nghiệp quả]] (''karman'').
216

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng