Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng cộng sản”

Bằng chứng nào khẳng định Triều Tiên có đảng cộng sản nắm quyền?
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bằng chứng nào khẳng định Triều Tiên có đảng cộng sản nắm quyền?)
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Chủ nghĩa cộng sản}}
{{Chủ nghĩa Marx-Lenin}}
[[Thuật ngữ]] '''đảng cộng sản''' có thể dùng để chỉ bất kỳ đảng nào theo [[chủ nghĩa cộng sản]]. Tuy nhiên, quan điểm về đảng cộng sản của [[Vladimir Lenin|Lenin]] không chỉ bao gồm việc định hướng tư tưởng mà còn một lĩnh vực về các chính sách có tổ chức. Ít nhất theo [[chủ nghĩa Lenin]], đảng cộng sản là đội quân tiên phong của [[giai cấp công nhân]]. Các học thuyết của [[Vladimir Ilyich Lenin|Lenin]] trên vai trò của đảng cộng sản đã được phát triển khi [[Đảng Dân chủ Xã hội Nga]] bị chia rẽ thành [[Bolshevik]] và [[Menshevik]]. Vladimir Lenin, người lãnh đạo của phái đa số Bolshevik cho rằng đảng cách mạng nên là sự đan xen chặt chẽ giữa đảng tiên phong có quyền chỉ huy chính trị tập trung hóa với chính sách cán bộ nghiêm ngặt. Trong khi đó phái thiểu số Menshevik cho là đảng nên là phong trào số đông rộng lớn. Cuối cùng, Đảng Bolshevik trở thành [[Đảng Cộng sản Liên Xô]] lên nắm quyền ở [[Nga]] sau [[Cách mạng Tháng Mười Nga|Cách mạng Tháng Mười]]. Cùng với sự thành lập của [[Quốc tế Cộng sản]], quan điểm Lenin về xây dựng đảng được các đảng cộng sản mới nổi lên trên phạm vi toàn thế giới học hỏi.
 
Trong 54 nước (gồm [[Trung Quốc|Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]], [[Cuba]], [[Lào]], [[Bắc Triều Tiên]] và [[Việt Nam]]) đảng cộng sản vẫn còn chiếm giữ vị trí lãnh đạo trong nước. Trong khi đó nhiều đảng cộng sản lại bị cấm từ năm [[1991]] tại những nước như [[Estonia]], [[Latvia]], [[Litva]] cũng như tại [[Tây Ban Nha]], [[Thụy Sĩ]] (từ năm [[1940]]), [[Myanmar]], [[Indonesia]] ([[1965]]), [[Thái Lan]], [[Iran]] ([[1982]]), [[Ả Rập Xê Út]], [[Thổ Nhĩ Kỳ]], [[Ai Cập]], [[Hàn Quốc]], [[Ukraina]] (2015)...
 
== Cấu trúc của Đảng Cộng sản ==