Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Tản Viên Sơn Thánh<br> Nguyễn Tuấn.
| tên gốc = 傘圓山聖
| hình = Nguyễn Tuấn.jpg
| cỡ hình = 250px
| ghi chú hình = |<!-- Binh nghiệp -->