Khác biệt giữa các bản “Truyền hình cáp Saigontourist”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 2005: SCTV đạt con số khai thác khách hàng trên 100.000 hộ thuê bao truyền hình cáp. SCTV cũng hợp tác với Công ty [[EVN Telecom]] và ADTEC, đầu tư khai thác dịch vụ [[Internet băng thông rộng]] trên nền tảng mạng truyền hình cáp với gần 32.000 khách hàng.
Ngày 1 tháng 12 năm 2005: chính thức rađưa mắtra logo kênh SCTV và phát sóng kênh SCTV1.
Năm 2006: phát sóng kênh SCTV2 là kênh tư vấn tiêu dùng, kênh SCTV3 là kênh giải trí
Ngày 2 tháng 4 năm 2007: ba kênh SCTV1, SCTV2, SCTV3 đều lầntạm lượtngừng phát sóng từ ngày 1 tháng 12 năm 2005.
Ngày 19 tháng 10 năm 2007: Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định số 4760/QĐ về việc tái xếp hạng Công ty Nhà nước Hạng I cho SCTV.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng