Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giọng hát Việt nhí”

| rowspan="2" |'''Lê Đăng Bách'''
|'''Trần Thị Thùy Trang'''
|-style="background:#FCF77E;
|-
|[[Những cô gái trong thành phố|'''Nguyễn Hà Anh''']]
|-style="background:#FCF77E;
|[[Huỳnh Kesley Alves#Cuộc sống cá nhân|Kelvin Huỳnh Alves]]
| rowspan="2" |
|-style="background:#FCF77E;
|-
|Bạch Khánh Linh
|- style="background:#FA8072"