Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (định hướng)”

Trang mới: “'''Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay''' là một loại tượng Quan Thế Âm xuất hiện trong các kiến trúc Phật giáo của các nước…”
(Trang mới: “'''Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay''' là một loại tượng Quan Thế Âm xuất hiện trong các kiến trúc Phật giáo của các nước…”)
 
(Không có sự khác biệt)