Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hải Ninh (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image_flag = Flag of French Indochina.svg
|flag_type = Cờ
|national_anthem = ''[[La Marseillaise]]''<br/><center>[[Tập tin:La Marseillaise.ogg]]</center>
|image_map = Hai Ninh 1891.jpg
|image_map_caption = Bản đồ tỉnh Hải Ninh năm 1891
|image_map2 = Atlas de l'Indochine dressé (...)Indochine française bpt6k11001779 67.jpg
|image_map2_caption = Hành chính Bắc Kỳ năm 1920
|status_text = Tỉnh của [[Liên bang Đông Dương]]<br/>Tỉnh của [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
|status = [[Tỉnh]]