Khác biệt giữa các bản “Phần mềm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger
(hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS Đã được lùi sửa Xóa chú thích Thêm nội dung không nguồn
(Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
[[Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger]] {{1000 bài cơ bản}}
[[Tập tin:Operating_system_placement_(software).svg|Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger nhỏ| Một sơ đồ cho thấy cách người dùng tương tác với [[phần mềm ứng dụng]] trên một [[máy tính để bàn]]hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger thông thường. Lớp phần mềm ứng dụng giao tiếp với [[hệ điều hành]]hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger, lần lượt giao tiếp với [[phần cứng]hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger]. Các mũi tên chỉ luồng thông tin. ]]hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger
'''Phần mềm máy tính''hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger', hay còn gọi đơn giản là '''phần mềm'hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger ', cũng được người Việt hải ngoại gọi là '''nhu liệu'''hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger<ref>[http://www.tqlcvn.org/kythuat/kt-gochuviet-vpskeys.htm hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger "Gõ chữ Việt bằng nhu liệu VPS..."]</hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessengerref> là tập hợp [[Dữ liệu (máy tính)hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger |dữ liệu]] hoặc các câu lệnh hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với [[Phần cứng|Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger phần cứng vật lý]], từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc. Trong [[khoa học máy tính]hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger] và [[Công nghệ phần mềm|Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger kỹ thuật phần mềm]], phần mềm máy tính là tất cả [[Thông tin|hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessengerthông tin được]] xử lý bởi [[Máy tính|Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger hệ thống máy tính]], [[Chương trình máy tính|Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger chương trình]] và [[dữ liệu]hopthu+1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger]. Phần mềm [[Chương trình máy tính|Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger máy tính]] bao gồm [[Chương trình máy tính|Hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger các chương trình máy tính]], [[Thư viện (máy tính)hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger |thư viện]] và [[Dữ liệu (máy tính)hopthu1037ketquadacbietxosomienbacmothuongngayhomnaytaivemessenger |dữ liệu]] không thể thực thi liên quan, chẳng hạn như tài liệu trực tuyến hoặc phương tiện kỹ thuật số. Phần cứng và phần mềm máy tính yêu cầu lẫn nhau và không thể tự sử dụng một cách thực tế.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng