Khác biệt giữa các bản “Cúp AFC 2018”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
===Bảng A===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group A|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_MAL={{flagicon|BHR}} [[Malkiya Club|Malkiya]] |short_MAL=[[Malkiya Club|MAL]]
|name_JAZ={{flagicon|JOR}} [[Al-Jazeera (Jordan)|Al-Jazeera]] |short_JAZ=[[Al-Jazeera (Jordan)|JAZ]]
|name_QUW={{flagicon|IRQ}} [[Al-Quwa Al-Jawiya]] |short_QUW=[[Al-Quwa Al-Jawiya|QUW]]
|name_SUW={{flagicon|OMA}} [[Suwaiq Club|Al-Suwaiq]] |short_SUW=[[Suwaiq Club|SUW]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_MAL=2 |draw_MAL=1 |loss_MAL=3 |gf_MAL=11|ga_MAL=10
|win_JAZ=4 |draw_JAZ=2 |loss_JAZ=0 |gf_JAZ=13|ga_JAZ=6
|win_QUW=3 |draw_QUW=3 |loss_QUW=0 |gf_QUW=11|ga_QUW=7
|win_SUW=0 |draw_SUW=0 |loss_SUW=6 |gf_SUW=4 |ga_SUW=16
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=JAZ |team2=QUW |team3=MAL |team4=SUW
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_MAL_JAZ=[[2018 AFC Cup group stage#A1 v A2|1–2]]
|match_MAL_QUW=[[2018 AFC Cup group stage#A1 v A3|3–4]]
|match_MAL_SUW=[[2018 AFC Cup group stage#A1 v A4|4–1]]
 
|match_JAZ_MAL=[[2018 AFC Cup group stage#A2 v A1|1–0]]
|match_JAZ_QUW=[[2018 AFC Cup group stage#A2 v A3|1–1]]
|match_JAZ_SUW=[[2018 AFC Cup group stage#A2 v A4|4–0]]
 
|match_QUW_MAL=[[2018 AFC Cup group stage#A3 v A1|1–1]]
|match_QUW_JAZ=[[2018 AFC Cup group stage#A3 v A2|2–2]]
|match_QUW_SUW=[[2018 AFC Cup group stage#A3 v A4|2–0]]
 
|match_SUW_MAL=[[2018 AFC Cup group stage#A4 v A1|1–2]]
|match_SUW_JAZ=[[2018 AFC Cup group stage#A4 v A2|2–3]]
|match_SUW_QUW=[[2018 AFC Cup group stage#A4 v A3|0–1]]
}}
 
===Bảng B===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group B|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_AHE={{flagicon|LIB}} [[Al-Ahed SC|Al-Ahed]] |short_AHE=[[Al-Ahed SC|AHE]]
|name_MAN={{flagicon|BHR}} [[Manama Club|Manama]] |short_MAN=[[Manama Club|MAN]]
|name_JAI={{flagicon|SYR}} [[Al-Jaish SC (Syria)|Al-Jaish]] |short_JAI=[[Al-Jaish SC (Syria)|JAI]]
|name_ZAW={{flagicon|IRQ}} [[Al-Zawra'a SC|Al-Zawraa]] |short_ZAW=[[Al-Zawra'a SC|ZAW]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_AHE=3 |draw_AHE=3 |loss_AHE=0 |gf_AHE=11|ga_AHE=5
|win_MAN=0 |draw_MAN=1 |loss_MAN=5 |gf_MAN=3 |ga_MAN=10
|win_JAI=1 |draw_JAI=4 |loss_JAI=1 |gf_JAI=4 |ga_JAI=6
|win_ZAW=2 |draw_ZAW=4 |loss_ZAW=0 |gf_ZAW=8 |ga_ZAW=5
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=AHE |team2=ZAW |team3=JAI |team4=MAN
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_AHE_MAN=[[2018 AFC Cup group stage#B1 v B2|3–1]]
|match_AHE_JAI=[[2018 AFC Cup group stage#B1 v B3|1–1]]
|match_AHE_ZAW=[[2018 AFC Cup group stage#B1 v B4|1–1]]
 
|match_MAN_AHE=[[2018 AFC Cup group stage#B2 v B1|0–1]]
|match_MAN_JAI=[[2018 AFC Cup group stage#B2 v B3|0–0]]
|match_MAN_ZAW=[[2018 AFC Cup group stage#B2 v B4|1–3]]
 
|match_JAI_AHE=[[2018 AFC Cup group stage#B3 v B1|1–4]]
|match_JAI_MAN=[[2018 AFC Cup group stage#B3 v B2|1–0]]
|match_JAI_ZAW=[[2018 AFC Cup group stage#B3 v B4|1–1]]
 
|match_ZAW_AHE=[[2018 AFC Cup group stage#B4 v B1|1–1]]
|match_ZAW_MAN=[[2018 AFC Cup group stage#B4 v B2|2–1]]
|match_ZAW_JAI=[[2018 AFC Cup group stage#B4 v B3|0–0]]
}}
 
===Bảng C===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group C|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_FAI={{flagicon|JOR}} [[Al-Faisaly SC (Amman)|Al-Faisaly]] |short_FAI=[[Al-Faisaly SC (Amman)|FAI]]
|name_ANS={{flagicon|LIB}} [[Al-Ansar SC|Al-Ansar]] |short_ANS=[[Al-Ansar SC|ANS]]
|name_DHO={{flagicon|OMA}} [[Dhofar Club|Dhofar]] |short_DHO=[[Dhofar Club|DHO]]
|name_WAH={{flagicon|SYR}} [[Al-Wahda SC (Syria)|Al-Wahda]] |short_WAH=[[Al-Wahda SC (Syria)|WAH]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_FAI=4 |draw_FAI=1 |loss_FAI=1 |gf_FAI=10|ga_FAI=5
|win_ANS=2 |draw_ANS=1 |loss_ANS=3 |gf_ANS=6 |ga_ANS=7
|win_DHO=2 |draw_DHO=2 |loss_DHO=2 |gf_DHO=4 |ga_DHO=5
|win_WAH=1 |draw_WAH=2 |loss_WAH=3 |gf_WAH=5 |ga_WAH=8
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=FAI |team2=DHO |team3=ANS |team4=WAH
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_FAI_ANS=[[2018 AFC Cup group stage#C1 v C2|1–0]]
|match_FAI_DHO=[[2018 AFC Cup group stage#C1 v C3|2–0]]
|match_FAI_WAH=[[2018 AFC Cup group stage#C1 v C4|2–2]]
 
|match_ANS_FAI=[[2018 AFC Cup group stage#C2 v C1|1–3]]
|match_ANS_DHO=[[2018 AFC Cup group stage#C2 v C3|1–1]]
|match_ANS_WAH=[[2018 AFC Cup group stage#C2 v C4|1–0]]
 
|match_DHO_FAI=[[2018 AFC Cup group stage#C3 v C1|1–0]]
|match_DHO_ANS=[[2018 AFC Cup group stage#C3 v C2|0–2]]
|match_DHO_WAH=[[2018 AFC Cup group stage#C3 v C4|2–0]]
 
|match_WAH_FAI=[[2018 AFC Cup group stage#C4 v C1|1–2]]
|match_WAH_ANS=[[2018 AFC Cup group stage#C4 v C2|2–1]]
|match_WAH_DHO=[[2018 AFC Cup group stage#C4 v C3|0–0]]
}}
 
===Bảng D===
{{2018 AFC Cup group tables|Group D|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_IST={{flagicon|TJK}} [[FC Istiklol|Istiklol]] |short_IST=[[FC Istiklol|IST]]
|name_ALT={{flagicon|TKM}} [[Altyn Asyr FK|Altyn Asyr]] |short_ALT=[[Altyn Asyr FK|ALT]]
|name_ALA={{flagicon|KGZ}} [[FC Alay|Alay Osh]] |short_ALA=[[FC Alay|ALA]]
|name_AHA={{flagicon|TKM}} [[Ahal FK|Ahal]] |short_AHA=[[Ahal FK|AHA]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_IST=4 |draw_IST=1 |loss_IST=1 |gf_IST=10|ga_IST=7
|win_ALT=4 |draw_ALT=2 |loss_ALT=0 |gf_ALT=17|ga_ALT=7
|win_ALA=0 |draw_ALA=0 |loss_ALA=6 |gf_ALA=7 |ga_ALA=23
|win_AHA=2 |draw_AHA=1 |loss_AHA=3 |gf_AHA=8 |ga_AHA=5
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=ALT |team2=IST |team3=AHA |team4=ALA
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết liên khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_IST_ALT=[[2018 AFC Cup group stage#D1 v D2|2–3]]
|match_IST_ALA=[[2018 AFC Cup group stage#D1 v D3|1–0]]
|match_IST_AHA=[[2018 AFC Cup group stage#D1 v D4|1–0]]
 
|match_ALT_IST=[[2018 AFC Cup group stage#D2 v D1|2–2]]
|match_ALT_ALA=[[2018 AFC Cup group stage#D2 v D3|5–0]]
|match_ALT_AHA=[[2018 AFC Cup group stage#D2 v D4|1–0]]
 
|match_ALA_IST=[[2018 AFC Cup group stage#D3 v D1|2–3]]
|match_ALA_ALT=[[2018 AFC Cup group stage#D3 v D2|3–6]]
|match_ALA_AHA=[[2018 AFC Cup group stage#D3 v D4|2–3]]
 
|match_AHA_IST=[[2018 AFC Cup group stage#D4 v D1|0–1]]
|match_AHA_ALT=[[2018 AFC Cup group stage#D4 v D2|0–0]]
|match_AHA_ALA=[[2018 AFC Cup group stage#D4 v D3|5–0]]
}}
 
===Bảng E===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group E|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_AIZ={{flagicon|IND}} [[Aizawl F.C.|Aizawl]] |short_AIZ=[[Aizawl F.C.|AIZ]]
|name_RAD={{flagicon|MDV}} [[New Radiant S.C.|New Radiant]] |short_RAD=[[New Radiant S.C.|RAD]]
|name_ABD={{flagicon|BAN}} [[Abahani Limited Dhaka]] |short_ABD=[[Abahani Limited Dhaka|ABD]]
|name_BFC={{flagicon|IND}} [[Bengaluru FC|Bengaluru]] |short_BFC=[[Bengaluru FC|BFC]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_AIZ=1 |draw_AIZ=1 |loss_AIZ=4 |gf_AIZ=5 |ga_AIZ=16
|win_RAD=4 |draw_RAD=0 |loss_RAD=2 |gf_RAD=12|ga_RAD=5
|win_ABD=1 |draw_ABD=1 |loss_ABD=4 |gf_ABD=5 |ga_ABD=12
|win_BFC=5 |draw_BFC=0 |loss_BFC=1 |gf_BFC=14|ga_BFC=3
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=BFC |team2=RAD |team3=ABD |team4=AIZ
|hth_DAB=Kết quả đối đầu: Aizawl 0–3 Abahani Limited Dhaka, Abahani Limited Dhaka 1–1 Aizawl.
|hth_AIZ=DAB
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết liên khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_AIZ_RAD=[[2018 AFC Cup group stage#E1 v E2|2–1]]
|match_AIZ_ABD=[[2018 AFC Cup group stage#E1 v E3|0–3]]
|match_AIZ_BFC=[[2018 AFC Cup group stage#E1 v E4|1–3]]
 
|match_RAD_AIZ=[[2018 AFC Cup group stage#E2 v E1|3–1]]
|match_RAD_ABD=[[2018 AFC Cup group stage#E2 v E3|5–1]]
|match_RAD_BFC=[[2018 AFC Cup group stage#E2 v E4|2–0]]
 
|match_ABD_AIZ=[[2018 AFC Cup group stage#E3 v E1|1–1]]
|match_ABD_RAD=[[2018 AFC Cup group stage#E3 v E2|0–1]]
|match_ABD_BFC=[[2018 AFC Cup group stage#E3 v E4|0–4]]
 
|match_BFC_AIZ=[[2018 AFC Cup group stage#E4 v E1|5–0]]
|match_BFC_RAD=[[2018 AFC Cup group stage#E4 v E2|1–0]]
|match_BFC_ABD=[[2018 AFC Cup group stage#E4 v E3|1–0]]
}}
 
===Bảng F===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group F|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_CER={{flagicon|PHI}} [[Ceres–Negros F.C.|Ceres–Negros]] |short_CER=[[Ceres–Negros F.C.|CER]]
|name_HOM={{flagicon|SIN}} [[Home United FC|Home United]] |short_HOM=[[Home United FC|HOM]]
|name_SHA={{flagicon|MYA}} [[Shan United F.C.|Shan United]] |short_SHA=[[Shan United F.C.|SHA]]
|name_BKA={{flagicon|CAM}} [[Boeung Ket Angkor FC|Boeung Ket Angkor]] |short_BKA=[[Boeung Ket Angkor FC|BKA]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_CER=4 |draw_CER=1 |loss_CER=1 |gf_CER=17|ga_CER=3
|win_HOM=4 |draw_HOM=1 |loss_HOM=1 |gf_HOM=15|ga_HOM=6
|win_SHA=1 |draw_SHA=0 |loss_SHA=5 |gf_SHA=5 |ga_SHA=12
|win_BKA=2 |draw_BKA=0 |loss_BKA=4 |gf_BKA=8 |ga_BKA=24
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=HOM |team2=CER |team3=BKA |team4=SHA
|hth_HOM=Kết quả đối đầu: Home United 1–1 Ceres–Negros, Ceres–Negros 0–2 Home United.
|hth_CER=HOM
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_CER_HOM=[[2018 AFC Cup group stage#F1 v F2|0–2]]
|match_CER_SHA=[[2018 AFC Cup group stage#F1 v F3|2–0]]
|match_CER_BKA=[[2018 AFC Cup group stage#F1 v F4|9–0]]
 
|match_HOM_CER=[[2018 AFC Cup group stage#F2 v F1|1–1]]
|match_HOM_SHA=[[2018 AFC Cup group stage#F2 v F3|3–2]]
|match_HOM_BKA=[[2018 AFC Cup group stage#F2 v F4|6–0]]
 
|match_SHA_CER=[[2018 AFC Cup group stage#F3 v F1|0–1]]
|match_SHA_HOM=[[2018 AFC Cup group stage#F3 v F2|0–1]]
|match_SHA_BKA=[[2018 AFC Cup group stage#F3 v F4|1–4]]
 
|match_BKA_CER=[[2018 AFC Cup group stage#F4 v F1|0–4]]
|match_BKA_HOM=[[2018 AFC Cup group stage#F4 v F2|3–2]]
|match_BKA_SHA=[[2018 AFC Cup group stage#F4 v F3|1–2]]
}}
 
===Bảng G===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group G|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_BAL={{flagicon|IDN}} [[Bali United F.C.|Bali United]] |short_BAL=[[Bali United F.C.|BAL]]
|name_GLO={{flagicon|PHI}} [[Global Cebu F.C.|Global Cebu]] |short_GLO=[[Global Cebu F.C.|GLO]]
|name_THA={{flagicon|VIE}} [[Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa|FLC Thanh Hóa]] |short_THA=[[FLC Thanh Hóa F.C.|THA]]
|name_YAN={{flagicon|MYA}} [[Yangon United F.C.|Yangon United]] |short_YAN=[[Yangon United F.C.|YAN]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_BAL=1 |draw_BAL=2 |loss_BAL=3 |gf_BAL=8 |ga_BAL=11
|win_GLO=2 |draw_GLO=2 |loss_GLO=2 |gf_GLO=9 |ga_GLO=10
|win_THA=1 |draw_THA=3 |loss_THA=2 |gf_THA=9 |ga_THA=11
|win_YAN=4 |draw_YAN=1 |loss_YAN=1 |gf_YAN=15|ga_YAN=9
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=YAN |team2=GLO |team3=THA |team4=BAL
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_BAL_GLO=[[2018 AFC Cup group stage#G1 v G2|1–3]]
|match_BAL_THA=[[2018 AFC Cup group stage#G1 v G3|3–1]]
|match_BAL_YAN=[[2018 AFC Cup group stage#G1 v G4|1–3]]
 
|match_GLO_BAL=[[2018 AFC Cup group stage#G2 v G1|1–1]]
|match_GLO_THA=[[2018 AFC Cup group stage#G2 v G3|3–3]]
|match_GLO_YAN=[[2018 AFC Cup group stage#G2 v G4|2–1]]
 
|match_THA_BAL=[[2018 AFC Cup group stage#G3 v G1|0–0]]
|match_THA_GLO=[[2018 AFC Cup group stage#G3 v G2|1–0]]
|match_THA_YAN=[[2018 AFC Cup group stage#G3 v G4|3–3]]
 
|match_YAN_BAL=[[2018 AFC Cup group stage#G4 v G1|3–2]]
|match_YAN_GLO=[[2018 AFC Cup group stage#G4 v G2|3–0]]
|match_YAN_THA=[[2018 AFC Cup group stage#G4 v G3|2–1]]
}}
 
===Bảng H===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group H|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_TAM={{flagicon|SIN}} [[Tampines Rovers FC|Tampines Rovers]] |short_TAM=[[Tampines Rovers FC|TAM]]
|name_PSJ={{flagicon|IDN}} [[Persija Jakarta]] |short_PSJ=[[Persija Jakarta|PSJ]]
|name_JDT={{flagicon|MAS}} [[Johor Darul Ta'zim F.C.|Johor Darul Ta'zim]] |short_JDT=[[Johor Darul Ta'zim F.C.|JDT]]
|name_SLN={{flagicon|VIE}} [[Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An|Sông Lam Nghệ An]] |short_SLN=[[Sông Lam Nghệ An F.C.|SLN]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_TAM=0 |draw_TAM=1 |loss_TAM=5 |gf_TAM=5 |ga_TAM=14
|win_PSJ=4 |draw_PSJ=1 |loss_PSJ=1 |gf_PSJ=13|ga_PSJ=6
|win_JDT=3 |draw_JDT=1 |loss_JDT=2 |gf_JDT=8 |ga_JDT=9
|win_SLN=3 |draw_SLN=1 |loss_SLN=2 |gf_SLN=8 |ga_SLN=5
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=PSJ |team2=SLN |team3=JDT |team4=TAM
|hth_SLN=Kết quả đối đầu: Sông Lam Nghệ An 2–0 Johor Darul Ta'zim, Johor Darul Ta'zim 3–2 Sông Lam Nghệ An.
|hth_JDT=SLN
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_TAM_PSJ=[[2018 AFC Cup group stage#H1 v H2|2–4]]
|match_TAM_JDT=[[2018 AFC Cup group stage#H1 v H3|0–0]]
|match_TAM_SLN=[[2018 AFC Cup group stage#H1 v H4|0–2]]
 
|match_PSJ_TAM=[[2018 AFC Cup group stage#H2 v H1|4–1]]
|match_PSJ_JDT=[[2018 AFC Cup group stage#H2 v H3|4–0]]
|match_PSJ_SLN=[[2018 AFC Cup group stage#H2 v H4|1–0]]
 
|match_JDT_TAM=[[2018 AFC Cup group stage#H3 v H1|2–1]]
|match_JDT_PSJ=[[2018 AFC Cup group stage#H3 v H2|3–0]]
|match_JDT_SLN=[[2018 AFC Cup group stage#H3 v H4|3–2]]
 
|match_SLN_TAM=[[2018 AFC Cup group stage#H4 v H1|2–1]]
|match_SLN_PSJ=[[2018 AFC Cup group stage#H4 v H2|0–0]]
|match_SLN_JDT=[[2018 AFC Cup group stage#H4 v H3|2–0]]
}}
 
===Bảng I===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group I|show_matches=yes|only_pld_pts=no_hide_class_rules|teamwidth=240}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|name_APR={{flagicon|PRK}} [[April 25 Sports Club|April 25]] |short_APR=[[April 25 Sports Club|APR]]
|name_HAN={{flagicon|TPE}} [[Hang Yuen F.C.|Hang Yuen]] |short_HAN=[[Hang Yuen F.C.|HAN]]
|name_BEN={{flagicon|MAC}} [[S.L. Benfica de Macau|Benfica de Macau]] |short_BEN=[[S.L. Benfica de Macau|BEN]]
|name_HWA={{flagicon|PRK}} [[Hwaebul Sports Club|Hwaebul]] |short_HWA=[[Hwaebul Sports Club|HWA]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_APR=6 |draw_APR=0 |loss_APR=0 |gf_APR=23|ga_APR=2
|win_HAN=0 |draw_HAN=0 |loss_HAN=6 |gf_HAN=6 |ga_HAN=24
|win_BEN=4 |draw_BEN=0 |loss_BEN=2 |gf_BEN=13|ga_BEN=15
|win_HWA=2 |draw_HWA=0 |loss_HWA=4 |gf_HWA=9 |ga_HWA=10
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=APR |team2=BEN |team3=HWA |team4=HAN
|class_rules=[[2018 AFC Cup group stage#Tiebreakers|Group stage tiebreakers]]
|show_matches=yes
 
<!--UPDATE qualifications below (after 2nd place qualify or cannot qualify to knockout stage)-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết liên khu vực
 
<!--UPDATE results below-->
|match_APR_HAN=[[2018 AFC Cup group stage#I1 v I2|5–1]]
|match_APR_BEN=[[2018 AFC Cup group stage#I1 v I3|8–0]]
|match_APR_HWA=[[2018 AFC Cup group stage#I1 v I4|1–0]]
 
|match_HAN_APR=[[2018 AFC Cup group stage#I2 v I1|1–5]]
|match_HAN_BEN=[[2018 AFC Cup group stage#I2 v I3|1–4]]
|match_HAN_HWA=[[2018 AFC Cup group stage#I2 v I4|0–1]]
 
|match_BEN_APR=[[2018 AFC Cup group stage#I3 v I1|0–2]]
|match_BEN_HAN=[[2018 AFC Cup group stage#I3 v I2|3–2]]
|match_BEN_HWA=[[2018 AFC Cup group stage#I3 v I4|3–0]]
 
|match_HWA_APR=[[2018 AFC Cup group stage#I4 v I1|0–2]]
|match_HWA_HAN=[[2018 AFC Cup group stage#I4 v I2|6–1]]
|match_HWA_BEN=[[2018 AFC Cup group stage#I4 v I3|2–3]]
}}
 
===Các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất===
====Tây Á====
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group runners-up (West Asia Zone)|teamwidth=200}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|show_groups=yes
|group_GrA='''[[2018 AFC Cup group stage#Group A|A]]''' |name_GrA={{flagicon|IRQ}} [[Al-Quwa Al-Jawiya]]
|group_GrB='''[[2018 AFC Cup group stage#Group B|B]]''' |name_GrB={{flagicon|IRQ}} [[Al-Zawra'a SC|Al-Zawraa]]
|group_GrC='''[[2018 AFC Cup group stage#Group C|C]]''' |name_GrC={{flagicon|OMA}} [[Dhofar Club|Dhofar]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_GrA=3 |draw_GrA=3 |loss_GrA=0 |gf_GrA=11|ga_GrA=7
|win_GrB=2 |draw_GrB=4 |loss_GrB=0 |gf_GrB=8 |ga_GrB=5
|win_GrC=2 |draw_GrC=2 |loss_GrC=2 |gf_GrC=4 |ga_GrC=5
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=GrA |team2=GrB |team3=GrC
 
|res_col_header=Q
|result1=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
}}
 
====ASEAN====
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
{{2018 AFC Cup group tables|Group runners-up (ASEAN Zone)|teamwidth=200}}
|template_name=2018 AFC Cup group tables
 
|source=[http://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/tables AFC]
|show_groups=yes
|group_GrF='''[[2018 AFC Cup group stage#Group F|F]]''' |name_GrF={{flagicon|PHI}} [[Ceres–Negros F.C.|Ceres–Negros]]
|group_GrG='''[[2018 AFC Cup group stage#Group G|G]]''' |name_GrG={{flagicon|PHI}} [[Global Cebu F.C.|Global Cebu]]
|group_GrH='''[[2018 AFC Cup group stage#Group H|H]]''' |name_GrH={{flagicon|VIE}} [[Sông Lam Nghệ An F.C.|Sông Lam Nghệ An]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_GrF=4 |draw_GrF=1 |loss_GrF=1 |gf_GrF=17|ga_GrF=3
|win_GrG=2 |draw_GrG=2 |loss_GrG=2 |gf_GrG=9 |ga_GrG=10
|win_GrH=3 |draw_GrH=1 |loss_GrH=2 |gf_GrH=8 |ga_GrH=5
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=GrF |team2=GrH |team3=GrG
 
|res_col_header=Q
|result1=KO
|col_KO=green3 |text_KO=Bán kết khu vực
}}
 
==Vòng loại trực tiếp==

Trình đơn chuyển hướng