Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Oai”

 
==Lịch sử==
Năm Quang Thuận thứ 10 ([[1469]]), vua [[Lê Thánh Tông]] đặt thừa tuyên Sơn Tây, Quảng Oai là một trong 6 phủ của thừa tuyên Sơn Tây lúc bấy giờ. Phủ Quảng Oai gồm 2 huyện: Mỹ Lương và Ma Nghĩa (sau đổi thành Minh Nghĩa).
 
Đời [[Lê Dụ Tông|Vĩnh Thịnh]] ([[1705]]), phủ Quảng Oai có 4 huyện: Tiên Phong, Minh Nghĩa, Bất Bạt, Phúc Lộc (sau đổi thành [[Phúc Thọ]]).
 
Đến thời [[nhà Nguyễn]], phủ Quảng Oai kiêm lý huyện Tiên Phong, thống hạt các huyện Bất Bạt, Tùng Thiện, Phúc Thọ. Phủ lỵ đặt tại xã [[Tây Đằng]].