Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thuồng luồng”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 58.187.114.226 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ltncanada
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 58.187.114.226 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ltncanada)
Thẻ: Lùi tất cả
Thuồng luồng có tên [[Tiếng Trung Quốc|tiếng Trung]]: 蛟; [[Hán Việt]]: '''giao''' hoặc 蛟龍; [[Hán Việt]]: '''giao long'''.<ref>{{chú thích sách|title=Hán Việt từ điển|last=Đào|first=Duy Anh|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2005|page=269}}</ref><ref>{{chú thích sách|first=Chửu|last=Thiều|title=Hán Việt tự điển|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2009|page=726|quote="giao: con thuồng luồng"}}</ref><ref>{{chú thích sách|first=Duy Anh|last=Đào|title=Hán Việt từ điển|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2005|page=268|quote="Ngày xưa gọi con giao là con vật đồng loại với rồng, thường làm cho giữa biển phong ba"}}</ref>.
 
Trong tiếng Anh ta cũng có 'Aqua'water dragonmonster'', lớp ''reptilia''.
 
==Lịch sử==
Thuồng luồng là tên gọi của những loài vật khác nhau tùy từng thời kỳ lịch sử và văn hóa địa phương: