Khác biệt giữa các bản “Tô Lâm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không cần chi tiết hạng mục này.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Không cần chi tiết hạng mục này.)
| trưởng viên chức = [[Nguyễn Xuân Phúc]]<br/>[[Phạm Minh Chính]]
| phó chức vụ = Thứ trưởng
| phó viên chức = [[Đặng Văn Hiếu]] (2006-2/2017)<br>[[Lê Quý Vương]] (3/2010-5/2021)<br>[[Bùi Quang Bền]] (7/2011-11/2016)<br>[[Bùi Văn Nam]] (8/2013-5/2021)<br>[[Bùi Văn Thành (công an)|Bùi Văn Thành]] (8/2014-8/2018)<br>[[Phạm Dũng]] (11/2015-2017)<br>[[Nguyễn Văn Thành (chính khách)|Nguyễn Văn Thành]] (12/2015-5/2021)<br>[[Nguyễn Văn Sơn (trung tướng)|Nguyễn Văn Sơn]] (11/2016-)<br>[[Lương Tam Quang]] (8/2019-)<br>[[Nguyễn Duy Ngọc]] (8/2019-)<br>[[Lê Tấn Tới]] (4/2020-)<br>[[Lê Quốc Hùng]] (4/2020-)<br>[[Trần Quốc Tỏ]] (5/2020-)
| chức vụ khác =
| tiền nhiệm = [[Trần Đại Quang]]

Bảng chọn điều hướng