Khác biệt giữa các bản “Phạm Đình Kính”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Xuống dòng liên tục hơn 3 lần Xuống 1 dòng thành đoạn mới
 
Việc tốt xưa nay kế đó hay
 
Sớm hôm làng biển chăm cấy cày
 
Lầu vàng điện ngọc tranh giàu có
 
Mấy kẻ về già được thấy may
 
Trục bắc Đằng Giang công đệ nhất
 
Cư Nam Nguyễn tướng đức vi tam.
 
99

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng