Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tiếp tục giảm số lượng bản mẫu
(Thử nghiệm giảm số lượng bản mẫu nhúng trong bài)
(Tiếp tục giảm số lượng bản mẫu)
| rowspan="8" | Việt Nam
| rowspan="6" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| rowspan="8" {{Không}}
| rowspan="8" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Hành khách chuyến bay VJ5139 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 15/4/2021
| 2775
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2776
| 33
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 26
| rowspan="2" | Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2778
| 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5064 từ Nga về Cam Ranh ngày 13/4/2021
| 30
| Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8645 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 11/4/2021
| Kiên Giang
| Trung tâm y tế Hà Tiên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 30/3/2021
| Đà Nẵng
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN068 từ România về Đà Nẵng ngày 15/4/2021
| rowspan="3" | Việt Nam
| Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
| rowspan="3" {{Không}}
| rowspan="3" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5417 từ Mỹ về Vân Đồn ngày 16/4/2021
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| Khánh Hòa
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ5139 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 14/4/2021
| Việt Nam
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| rowspan="7" {{Không}}
| rowspan="7" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 13/4/2021
| Ấn Độ
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 18/4/2021
| rowspan="4" | Việt Nam
| Bệnh viện Đa khoa Phú Yên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 16/4/2021
| Tây Ninh
| Trung tâm y tế Bến Cầu
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 17/4/2021
| rowspan="3" | TP. Hồ Chí Minh
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
| 2790
| 22
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Mỹ (quá cảnh ở Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 15/4/2021
| 31
| Ấn Độ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
| Ấn Độ
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="10" {{Không}}
| rowspan="10" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK394 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 6/4/2021
| rowspan="9" | Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN5417 từ Mỹ về Vân Đồn ngày 16/4/2021
| 2794
| 59
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Nghệ An
| Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ7835 từ Nhật Bản về Vinh ngày 14/4/2021
| rowspan="5" | Đà Nẵng
| rowspan="5" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN068 từ România về Đà Nẵng ngày 15/4/2021
|-
| 2797
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2798
| rowspan="2" | 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
| 2799
| rowspan="3" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2800
| rowspan="2" | 28
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Hà Nội
| Bệnh viện dã chiến Mê Linh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở Qatar và Singapore) về Nội Bài ngày 17/4/2021
| rowspan="5" | Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| rowspan="5" {{Không}}
| rowspan="5" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay từ Nga về Cam Ranh ngày 18/4/2021
| 2803
| 33
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="3" | Đà Nẵng
| rowspan="3" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 2805
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2806
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="4" | Việt Nam
| rowspan="4" | Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
| rowspan="10" {{Không}}
| rowspan="10" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021
| 2808
| 31
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2809
| 2
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 21
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Ấn Độ
| Bệnh viện dã chiến Mê Linh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 18/4/2021
| 58
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="4" | Việt Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay BL116 từ Singapore về Nội Bài ngày 17/4/2021
| rowspan="2" | Đà Nẵng
| rowspan="2" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
| 37
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Phú Yên
| Bệnh viện Đa khoa Phú Yên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 16/4/2021
| Việt Nam
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| rowspan="14" {{Không}}
| rowspan="14" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QR970 từ Ukraina (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 18/4/2021
| Nam
| Ấn Độ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QR970 từ Ấn Độ (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 18/4/2021
| rowspan="3" | Nữ
| Thổ Nhĩ Kỳ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay TK6086 từ Thổ Nhĩ Kỳ về Tân Sơn Nhất ngày 14/4/2021
| 38
| rowspan="5" | Việt Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN88 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 14/4/2021
| 2821
| 39
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="3" | Nam Định
| rowspan="2" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021
| 2823
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Việt Nam
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8679 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 8/4/2021
| Philippines
| Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Thuyền viên trên tàu di chuyển từ Trung Quốc cập cảng Vũng Tàu ngày 18/4/2021
| Ấn Độ
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay OZ773 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE và Hàn Quốc) về Cam Ranh ngày 20/4/2021
| rowspan="3" | Việt Nam
| Trung tâm y tế An Phú
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 20/4/2021
| Khánh Hòa
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN62 từ Nga về Cam Ranh ngày 18/4/2021
| TP. Hồ Chí Minh
| Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay JL759 từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 21/4/2021
| Ấn Độ
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="3" {{Không}}
| rowspan="3" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 18/4/2021
| rowspan="2" | Việt Nam
| Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021
| Đà Nẵng
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| rowspan="10" | Việt Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="10" {{Không}}
| rowspan="10" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay JL751 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 23/4/2021
| rowspan="6" | Khánh Hòa
| rowspan="6" | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ5139 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 10/4/2021
| 2836
| 19
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN30 từ Đức về Cam Ranh ngày 10/4/2021
| 25
| rowspan="6" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Hành khách chuyến bay QH9413 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 22/4/2021
| 2838
| 22
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2839
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2840
| 22
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="3" | Đà Nẵng
| rowspan="3" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
| 2842
| 26
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
| 24
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
| rowspan="3" | Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
| rowspan="9" {{Không}}
| rowspan="9" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
| 2845
| 35
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Đà Nẵng
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QH9413 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 20/4/2021
| rowspan="3" | Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay OZ735 từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 15/4/2021
| 2848
| 35
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Bà Rịa - Vũng Tàu
| Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Tân Sơn Nhất ngày 12/4/2021
| Anh
| rowspan="3" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QR976 từ Anh (quá cảnh ở Qatar) về Nội Bài ngày 24/4/2021
| Nam
| [[Iran]]
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Con #2850, Hành khách chuyến bay QR976 từ [[Iran]] (quá cảnh ở Qatar) về Nội Bài ngày 24/4/2021
| Nữ
| Việt Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK394 từ UAE về Nội Bài ngày 24/4/2021
| rowspan="5" | Việt Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="4" {{Không}}
| rowspan="4" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay JL751 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 23/4/2021
| Hà Nội
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay SQ192 từ Đức (quá cảnh ở Singapore) về Nội Bài ngày 23/4/2021
| rowspan="2" | Khánh Hòa
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5064 từ Nga về Cam Ranh ngày 13/4/2021
| Nữ
| Trung tâm y tế Cam Lâm
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
| rowspan="8" | Việt Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="8" {{Không}}
| rowspan="8" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021
| Đà Nẵng
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
| rowspan="6" | Khánh Hòa
| Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="5" | Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
| 2861
| rowspan="2" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2862
| 31
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="3" | Nam
| rowspan="2" | Trung tâm y tế Cam Lâm
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2864
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 31
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8645 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 11/4/2021
| rowspan="34" | Việt Nam
| Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười
| rowspan="35" {{Không}}
| rowspan="35" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QH9059 từ Ba Lan về Tân Sơn Nhất ngày 27/4/2021
| rowspan="13" | Cần Thơ
| rowspan="13" | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="13" | Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
| 2868
| 28
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2869
| 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2870
| 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2871
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2872
| 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2873
| 36
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2874
| 28
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2875
| 33
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2876
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2877
| 26
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2878
| 26
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2879
| 29
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Bà Rịa - Vũng Tàu
| Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
| rowspan="2" | Cần Thơ
| rowspan="2" | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
| 2882
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Bà Rịa - Vũng Tàu
| Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
| Cần Thơ
| Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
| Bà Rịa - Vũng Tàu
| Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
| Cần Thơ
| Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
| rowspan="9" | Bà Rịa - Vũng Tàu
| rowspan="9" | Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="9" | Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
| 2888
| 34
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2889
| 22
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2890
| 19
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2891
| 34
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2892
| 51
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2893
| 45
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2894
| 32
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2895
| 36
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Khánh Hòa
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8837 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 12/4/2021
| Long An
| Bệnh viện Đa khoa Long An
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QH9059 từ Ba Lan về Tân Sơn Nhất ngày 27/4/2021
| Nghệ An
| Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ7835 từ Nhật Bản về Vinh ngày 14/4/2021
| Hà Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021, sau khi xét nghiệm 3 lần âm tính, bắt xe khách từ Đà Nẵng về Hà Nam, sau khi về nhà có biểu hiện sốt, đau họng, đã được phát hiện và đưa đi cách ly tập trung
| Ấn Độ
| Bệnh viện dã chiến Mê Linh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK517 từ Ấn Độ về Nội Bài ngày 24/4/2021
| rowspan="4" | Đà Nẵng
| rowspan="4" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| rowspan="4" {{Không}}
| rowspan="4" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
| 34
| rowspan="3" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
| 2906
| 29
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
| 2907
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
| rowspan="2" | Hà Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="3" {{Không}}
| rowspan="3" {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Vợ #2899
| 2909
| 1
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Con #2899
| TP. Hồ Chí Minh
| Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Tiếp xúc #2899
| rowspan="5" | Việt Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="3" {{Không}}
| rowspan="3" {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Tiếp xúc #2899
| rowspan="4" | Nữ
| rowspan="2" | Hưng Yên
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2913
| 58
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Quảng Trị
| Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Trị
| rowspan="3" {{Không}}
| rowspan="3" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ [[Lào]] qua [[cửa khẩu Lao Bảo]] ngày 27/4/2021
| rowspan="2" | TP. Hồ Chí Minh
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN10 từ Đức (quá cảnh ở Pháp) về Tân Sơn Nhất ngày 26/4/2021
| Nam
| Ấn Độ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK392 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Tân Sơn Nhất ngày 13/4/2021
| rowspan="12" | Việt Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="2" {{Không}}
| rowspan="2" {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Mợ #2899
| 17
| Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Cháu #2899
| Tây Ninh
| Trung tâm y tế Bến Cầu
| rowspan="8" {{Không}}
| rowspan="8" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 28/4/2021
| rowspan="2" | [[Sóc Trăng]]
| rowspan="2" | Bệnh viện 30 Tháng 4
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
| 17
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="5" | Bà Rịa - Vũng Tàu
| rowspan="5" | Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="5" | Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
| 2923
| 45
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2924
| 40
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2925
| 47
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2926
| 44
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Hà Nội
| Bệnh viện dã chiến Mê Linh
| rowspan="2" {{Không}}
| rowspan="2" {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Tiếp xúc #2911
| Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
223.253

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng