Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Drivers License”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 8 tháng 1 năm 2021
|{{Hlist|[[Music download|Digital download]]|[[Streaming media|streaming]]}}
| [[Geffen Records|Geffen]]
| <ref name="Tidal">{{Chú thích web|url=https://listen.tidal.com/album/167890418/credits|tựa đề=drivers license – Olivia Rodrigo - 2021|website=[[Tidal (service)|Tidal]]|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20210112121308/https://listen.tidal.com/album/167890418/credits|ngày lưu trữ=ngày 12 tháng 1 năm 2021|ngày truy cập=ngày 11 tháng 1 năm 2021}}</ref>
|-