Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Thảo luận”

n
::Tôi có hỏi Đại sứ quán, họ trả lời là để tránh vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, tài liệu này không công bố công cộng, mà có thể chia sẻ cá nhân. Tôi sẽ email ảnh chụp tài liệu này cho các bạn nào cần. Mong các bạn không chia sẻ lại cho ai khác, bất cứ ai cần có thể email đến tôi để nhận ảnh chụp tài liệu này. Nếu các bạn thấy có cách nào hay hơn, mà vẫn đáp ứng yêu cầu của Đại sứ quán là không đưa tài liệu lên không gian công cộng, thì cứ đề xuất. -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 15:16, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
::Như đã nói, tài liệu của tôi chỉ có mỗi liên kết đến toàn bộ các bài viết tham gia cuộc thi, mỗi liên kết được trình bày như ví dụ này: "https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính". Tuy chỉ có vậy, nhưng khi tôi hỏi có được đưa lên phạm vi công cộng không thì Đại sứ quán vẫn muốn tránh vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. Để tôi thử thuyết phục thêm Đại sứ quán :) -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 06:44, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
::Sau khi đã trao đổi thì bên Đại sứ quán cho ý kiến cuối cùng là bànbản in đó là gửi cho cá nhân mình, để thực hiện lời hứa với mình, và họ không muốn đưa bản in đó lên công cộng vì điều đó có thể làm họ vi phạm luật pháp. Các bạn nêu ý kiến dựa trên thực tế này nhé. -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 08:16, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
=== Ý kiến về việc công khai tài liệu ===
*{{oppose}} Anh Trung chỉ nên cung cấp thông tin bài viết, không thì lọc ra tên bài viết, phản đối cực mạnh và có thể dẫn tới án cấm ngay lập tức nếu thông tin thành viên bị tiết lộ. Khi ĐSQ tiết lộ như vậy thì chính họ đã vi phạm "Dữ liệu của Người tham gia sẽ không được tiết lộ cho các thực thể bên ngoài trừ trường hợp pháp luật quy định." [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:19, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
25.353

lần sửa đổi