Khác biệt giữa các bản “Môi lớn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 65109257 của 2402:800:621F:47C2:CD6F:68:6705:A079 (thảo luận)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 65109257 của 2402:800:621F:47C2:CD6F:68:6705:A079 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{Infobox anatomy
[[Tập tin:Vulva - front view.png|nhỏ|Môi lớn]]
| Name = Môi lớn
| Latin = labium majus pudendi
| Image =
| Caption =
| Width =
| Image2 = Labia Majora.jpg
| Caption2 = Môi lớn và [[pudendal cleft]]
| ImageMap =
| MapCaption =
| Precursor = [[Genital swelling]]
| System =
| Artery = [[Deep external pudendal artery]]
| Vein =
| Nerve = [[Perineal branches of posterior femoral cutaneous nerve]]
| Lymph =
| Code =
}}
[[Tập tin:Vulva_labeled_english.jpg|phải|nhỏ|228x228px|Cẩu trúc âm hộ]]
'''Môi lớn''' là hai lớp da kéo dài xuống dưới từ gò Vệ nữ xuống vị trí trước hậu môn.  Cùng với [[môi nhỏ]] môi lớn tạo thành lớp [[môi âm hộ]].

Trình đơn chuyển hướng