Khác biệt giữa các bản “Đảng Cộng sản Trung Quốc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(Câu đông đảng viên nhất mâu thuẫn với đảng lớn thứ 2 thế giới)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
=== Nội chiến Trung Quốc và Chiến tranh thế giới thứ hai (1927–1949) ===
[[Tập tin:中國工農紅軍軍旗.svg|nhỏ|Cờ của [[Lịch sử quân giải phóng nhân dân|Hồng quân Công nhân và Nông dân Trung Quốc]]]]
Bộ máy tổ chức đô thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần như bị phá hủy đã dẫn đến những thay đổi thể chế trong đảng.{{sfn|Leung|1992|p=72}} Đảng áp dụng nguyên tắc [[Nguyên tắc tập trung dân chủ|tập trung dân chủ]], một phương thức tổ chức các đảng phái cách mạng, và thành lập [[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc|Bộ Chính trị]] (với chức năng là ban thường vụ của Ủy ban Trung ương).{{sfn|Leung|1992|p=72}} Kết quả là đã tăng cường tập trung quyền lực trong đảng.{{sfn|Leung|1992|p=72}} Ở mọi cấp của đảng, điều này được lặp lại, với các ủy ban thường vụ hiện đang kiểm soát hiệu quả.{{sfn|Leung|1992|p=72}} Sau khi Trần Độc Tú bị hạmất bệchức, [[Lý Lập Tam]] có thể đảm nhận ''quyền'' kiểm soát ''trên thực tế'' đối với tổ chức đảng vào năm 1929–30.{{sfn|Leung|1992|p=72}} Sự lãnh đạo của Lý Lập Tam thất bại, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc trên bờ vực diệt vong.{{sfn|Leung|1992|p=72}} [[Đệ Tam Quốc tế|Comintern]] bắt đầu tham gia, và vào cuối năm 1930, quyền hạn của ông đã bị tước bỏ.{{sfn|Leung|1992|p=72}} Đến năm 1935, Mao trở thành ủy viên [[Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc|Thường vụ Bộ Chính trị]] của đảng và là lãnh đạo không chính thức của đảng, với [[Chu Ân Lai]] và [[Trương Văn Thiên]], trở thành những đứng đầu chính thức của đảng, làm phó không chính thức của ông.{{sfn|Leung|1992|p=72}} Xung đột với Quốc Dân Đảng dẫn đến việc tổ chức lại Hồng quân, với quyền lực hiện tập trung vào ban lãnh đạo thông qua việc thành lập các bộ phận chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm giám sát quân đội.{{sfn|Leung|1992|p=72}}
 
[[Chiến tranh Trung – Nhật|Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai]] khiến xung đột giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng tạm dừng.{{sfn|Leung|1992|p=370}} [[Quốc-Cộng hợp tác|Mặt trận Thống nhất thứ hai]] được thành lập giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng để giải quyết cuộc xâm lược.{{sfn|Leung|1992|p=354}} Trong khi mặt trận chính thức tồn tại cho đến năm 1945, tất cả sự hợp tác giữa hai bên đã kết thúc vào năm 1940.{{sfn|Leung|1992|p=354}} Mặc dù có liên minh chính thức, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tận dụng cơ hội để mở rộng và xây dựng các cơ sở hoạt động độc lập để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. với Quốc Dân Đảng.{{sfn|Leung|1992|p=355}} Năm 1939, Quốc Dân Đảng bắt đầu hạn chế sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc.{{sfn|Leung|1992|p=355}} Điều này dẫn đến các cuộc đụng độ thường xuyên giữa các lực lượng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân Đảng {{Sfn|Leung|1992|p=355}} nhưng nhanh chóng lắng xuống khi cả hai bên nhận ra rằng nội chiến không phải là một lựa chọn.{{sfn|Leung|1992|p=355}} Tuy nhiên, đến năm 1943, Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa tích cực mở rộng lãnh thổ của mình từ lãnh thổ của Quốc dân Đảng.{{sfn|Leung|1992|p=355}}

Bảng chọn điều hướng