Khác biệt giữa các bản “Sức khỏe sinh sản”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
# Esere M.O, et al. (2008), "Effect of sex education programme on at-risk sexual behaviour of school-going adolescents in Ilorin, Nigeria", African Health Science Vol. 8 (2) 2008 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2584331/]
# Gavin, L., et al. (2009), Sexual and reproductive health of persons aged 10– 24 years - United States, 2002-2007 [http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/ss/ss5806.pdf]
# Goland E, Hoa DT, Malqvist M. (2012), “Inequity in maternal health care utilization in Vietnam”, Int J Equity Health [http://www.sida.se/globalassets/global/nyheter/kina-epi4/121205_rb-vietnam.pdf] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170809202447/http://www.sida.se/globalassets/global/nyheter/kina-epi4/121205_rb-vietnam.pdf |date=2017-08-09 }}
# Ngo AD, Hill PS. (2011), “The use of reproductive healthcare at commune health stations in a changing health system in Vietnam”, BMC Health Serv Res [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943073]
 
203.346

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng