Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thuồng luồng”

(Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thuồng luồng có tên [[Tiếng Trung Quốc|tiếng Trung]]: 蛟; [[Hán Việt]]: '''giao''' hoặc 蛟龍; [[Hán Việt]]: '''giao long'''.<ref>{{chú thích sách|title=Hán Việt từ điển|last=Đào|first=Duy Anh|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2005|page=269}}</ref><ref>{{chú thích sách|first=Chửu|last=Thiều|title=Hán Việt tự điển|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2009|page=726|quote="giao: con thuồng luồng"}}</ref><ref>{{chú thích sách|first=Duy Anh|last=Đào|title=Hán Việt từ điển|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin|year=2005|page=268|quote="Ngày xưa gọi con giao là con vật đồng loại với rồng, thường làm cho giữa biển phong ba"}}</ref>.
 
Trong thế giới ta cũng có những loài tương tự như [[Kraken]], [[Leviathan]], [[Hydra]], [[Nidhogg]] hay [[Godzilla]].
Trong tiếng Anh ta cũng có ''water monster'', lớp ''reptilia''.
 
==Lịch sử==
Thuồng luồng là tên gọi của những loài vật khác nhau tùy từng thời kỳ lịch sử và văn hóa địa phương: