Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tội phạm có tổ chức”

n
Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc
n (Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc)
 
== Định nghĩa ==
Mọi nhóm người hoặc các cá nhân biệt lập nhưng được tổ chức, tập hợp lại thường xuyên vì mục đích vụ lợi bằng phương pháp phi pháp (khái niệm về tội phạm có tổ chức được đưa ra tại hội thảo quốc tế của [[Liên HiệpHợp Quốc|Liên Hợp Quốc]] về đấu tranh chống tội phạm vào năm 1991).
 
Tại [[Hoa Kỳ|Mỹ]] tội phạm có tổ chức được định nghĩa là "tổ chức có từ hai người trở lên trong một thời gian dài thực hiện nhiều hành vi phạm tội có tính truyền thống như trộm, cướp, gây thương tích..."{{cần chú thích}}