Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1800”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Thai tom 2004 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của NguoiDungKhongDinhDanh)
Thẻ: Lùi tất cả
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{yearbox|
{{unreferenced|date=tháng 5 năm 2016}}
in?= |
{{year nav|1800}}
cp=18 |
c=19 |
cf=20 |
yp1=1797 |
yp2=1798 |
yp3=1799 |
year=1800 |
ya1=1801 |
ya2=1802 |
ya3=1803 |
dp3=1770 |
dp2=1780 |
dp1=1790 |
d=1800 |
dn1=1810 |
dn2=1820 |
dn3=1830 |
}}
{{Năm trong lịch khác}}
 
497

lần sửa đổi