Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Tháng chín”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:9D80:248:9608:D58C:C981:B73E:7E32 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:639C:958D:A511:170D:9950:12C2)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* Ngày [[15 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Dân chủ]] (''International Day of Democracy'')
* Ngày [[16 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn]] (''International Day for the Preservation of the Ozone Layer'')
* Ngày [[16 tháng 9]]: [[Ngày sinh nhật Nguyễn Hoàng Long]] (''Nguyen Hoang Long's birthday'')
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Hòa bình]] (''International Day of Peace'') (trước đây là ngày khai mạc Đại hội đồng Liên hợp Quốc)
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Thu phân|Ngày Thu phân]]