Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện từ học cổ điển”

n
→‎top: clean up
Không có tóm lược sửa đổi
n (→‎top: clean up)
 
Cơ sở của điện động lực học cổ điển là các [[phương trình Maxwell]] mô tả [[trường điện từ]] và định luật về [[lực Lorentz]] mô tả tương tác của trường điện từ với vật chất.
 
Các khía cạnh của điện từ học cổ điển được trình bày trong nhiều văn liệu của [[Richard Feynman|Feynman]], [[Robert B. Leighton|Leighton]] và [[Matthew Sands|Sands]],<ref>Feynman, R. P., R .B. Leighton, and M. Sands, 1965, ''The Feynman Lectures on Physics, Vol. II: the Electromagnetic Field'', Addison-Wesley, Reading, Massachusetts</ref> [[David J. Griffiths|Griffiths]],<ref>{{citechú bookthích sách|last1=Griffiths|first1=David J.|title=Introduction to Electrodynamics|date=2013|publisher=Pearson|location=Boston, Mas.|isbn=0321856562|edition=4th}}</ref> [[Wolfgang K. H. Panofsky|Panofsky]] và Phillips,<ref>Panofsky, W. K., and M. Phillips, 1969, ''Classical Electricity and Magnetism'', 2nd edition, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts</ref> and [[John David Jackson (physicist)|Jackson]].<ref name="Jack">{{Citechú thích booksách|last=Jackson|first=John D.|title=Classical Electrodynamics|publisher=Wiley|location=New York|year=1998|edition=3rd|isbn=0-471-30932-X}}</ref>
 
==Trường điện từ==