Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
=== [[Bản mẫu:J.League player]] ⟶ [[Bản mẫu:Cầu thủ J.League]] ===
{{ping|Băng Tỏa|Baoothersks}} Việt hoá. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 15:29, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
:{{ping|NguoiDungKhongDinhDanh}} Tôi thấy bản mẫu ấy vô dụng do... thiếu thông tin. Rảnh thì bạn cập nhật luôn nhé [[Thành viên:Baoothersks|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Martin L. King</i></span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">I have a dream</font>]]</sup> 15:45, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
==Đã giải quyết==