Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ quan Năng lượng hạt nhân”

clean up, general fixes using AWB
n (Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc)
(clean up, general fixes using AWB)
 
 
Nhiệm vụ của Cơ quan là ''"hỗ trợ các nước thành viên trong việc duy trì và tiếp tục phát triển, thông qua hợp tác quốc tế, các cơ sở khoa học, công nghệ và pháp lý cần thiết cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình cách an toàn, thân thiện với môi trường và tiết kiệm
"'' [http://www.nea.fr/html/nea/flyeren.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100222100609/http://www.nea.fr/html/nea/flyeren.html |date =2010-02- ngày 22 tháng 2 năm 2010}}
 
== Các nước thành viên ==
== Các lãnh vực hoạt động của Cơ quan Năng lượng hạt nhân ==
 
* [[An toàn hạt nhân]] và điều chỉnh [http://www.nea.fr/html/nsd/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928002041/http://www.nea.fr/html/nsd/welcome.html |date =2006-09- ngày 28 tháng 9 năm 2006}}
* Phát triển Năng lượng hạt nhân [http://www.nea.fr/html/ndd/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928002201/http://www.nea.fr/html/ndd/welcome.html |date =2006-09- ngày 28 tháng 9 năm 2006}}
* Quản lý chất thải phóng xạ [http://www.nea.fr/html/rwm/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928004728/http://www.nea.fr/html/rwm/welcome.html |date =2006-09- ngày 28 tháng 9 năm 2006}}
* Bảo vệ bức xạ và Sức khỏe công cộng [http://www.nea.fr/html/rp/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928004312/http://www.nea.fr/html/rp/welcome.html |date =2006-09- ngày 28 tháng 9 năm 2006}}
* Luật hạt nhân và Trách nhiệm pháp lý [http://www.nea.fr/html/law/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928004814/http://www.nea.fr/html/law/welcome.html |date =2006-09- ngày 28 tháng 9 năm 2006}}
* Khoa học hạt nhân [http://www.nea.fr/html/science/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928001959/http://www.nea.fr/html/science/welcome.html |date =2006-09- ngày 28 tháng 9 năm 2006}}
* Ngân hàng dữ liệu [http://www.nea.fr/html/databank/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080119192854/http://www.nea.fr/html/databank/welcome.html |date =2008-01- ngày 19 tháng 1 năm 2008}}
* Thông tin và Truyền thông [http://www.nea.fr/html/pub/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928002028/http://www.nea.fr/html/pub/welcome.html |date =2006-09- ngày 28 tháng 9 năm 2006}}
* [[Toà án Năng lượng châu Âu]]