Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Fluor”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
rect 142 65 245 97 [[Nấu luyện|Nấu luyện kim loại]]
rect 142 121 244 154 [[Sản xuất thủy tinh]]
rect 309 5 411 33 [[Hóa học fluor hữu cơ|FluorrocarbonFluorocarbon]]
rect 310 63 413 92 [[Natri hexafluoroaluminat(III)]]
rect 311 121 414 154 [[Tẩy gỉ kim loại]]
rect 310 171 412 200 [[Acid hexafluorosilixic|Acid fluorosilixic]]
rect 309 211 412 243 [[Cracking (hóa học)|Cracking ankanalkane]]
rect 483 6 585 34 [[Hydrofluorocarbon]]
rect 484 47 585 76 [[Hydrochlorofluorocarbon]]
rect 483 88 586 116 [[Chlorofluorocarbon]]
rect 483 128 585 160 [[PolytetrafluorethylenePolytetrafluorethylen|TefluornTeflon]]
rect 484 170 586 200 [[Fluor hóa nước]]
rect 483 210 586 238 [[Urani được làm giàu|Làm giàu urani]]