Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông”

 
== Một số học viên nổi bật ==
=== Trung Quốc ===
* [[Tưởng Kinh Quốc]]
* [[Lưu Thiếu Kỳ]]
* [[Đặng Tiểu Bình]]
=== Việt Nam ===
* [[Hồ Chí Minh|Nguyễn Ái Quốc]]
* [[Īzaka Mitsunobu]]
* [[Katayama Sen]]
=== Trung Quốc ===
* [[Tưởng Kinh Quốc]]
* [[Lưu Thiếu Kỳ]]
* [[Đặng Tiểu Bình]]
 
==Tham khảo==