Khác biệt giữa các bản “La Pán Tẩn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| hình = Lapantan.jpg
| ghi chú hình = Ruộng bậc thang ở xã La Pán Tẩn
| vĩ độ = 21
| kinh độphút = 48
| vĩ giây = 5
| kinh độ = 104
| kinh phút = 10
| kinh giây = 39
| diện tích = 33,26 km²
| dân số = 4.956 người<ref name=YENBAI2019/>

Bảng chọn điều hướng