Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Cẩm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Sau năm [[1975]], Mỹ Cẩm là một xã thuộc huyện Càng Long.
 
Ngày [[3 tháng 10]] năm [[1996]], Chính phủ ban hành Nghị định 57/1996/NĐ-CP<ref name=57/1996/NĐ-CP>Nghị định 57/1996/NĐ-CP điều chỉnh địa giới thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Càng Long, Cầu Ngang, Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh</ref> về việc thành lập thị trấn Càng Long trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Mỹ Cẩm.
43.070

lần sửa đổi