Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Súng Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
(Thể loại:Vũ khí Mỹ)
Không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Súng theo quốc gia|Hoa Kỳ]]
[[Thể loại:Vũ khí Mỹ]]
 
=== A ===
 
* [[American-180]]
* [[AMT AutoMag III]]
* [[AR-15]]
* [[Auto Assault-12]]
* [[AWC G2]]
*
* [[Remington ACR]]
 
=== B ===
 
* [[Barrett M95]]
* [[Barrett M99]]
* [[Barrett M107]]
* [[Barrett XM500]]
* [[Bazooka]]
* [[Beretta M9]]
* [[BFG 50]]
* [[Browning Buck Mark]]
* [[Browning Hi-Power]]
* [[Browning M2]]
* [[Browning M1917]]
* [[Browning M1918]]
* [[Browning M1919]]
* [[Bushmaster M17S]]
 
=== C ===
 
* [[Calico M960]]
* [[CheyTac Intervention]]
* [[China Lake (súng phóng lựu)]]
* [[CMMG Mk47 Mutant]]
* [[Colt 9mm SMG]]
* [[Colt Python]]
* [[Colt SAA]]
* [[COP .357 Derringer]]
 
=== D ===
 
* [[Dardick Model 1500]]
* [[DoubleTap]]
 
=== E ===
 
* [[Elgin Cutlass]]
 
=== F ===
 
* [[FN SCAR]]
 
=== H ===
 
* [[Súng trường Henry]]
 
=== I ===
 
* [[Ingram M6]]
* [[Interdynamic MP-9]]
 
=== K ===
 
* [[Kel-Tec KSG]]
* [[Kel-Tec PLR-16]]
* [[Knight's Armament Company SR-25]]
 
=== M ===
 
* [[M1 Carbine]]
* [[M1 Garand]]
* [[M3 Grease Gun]]
* [[M4 Carbine]]
* [[M16]]
* [[M60 (súng máy)]]
* [[M61 Vulcan]]
* [[M110 SASS]]
* [[M134]]
* [[M203]]
* [[M249]]
* [[M1903 Springfield]]
* [[M1911 (súng)]]
* [[M1941 Johnson]]
* [[MAC-10]]
* [[Mk 14 Enhanced Battle Rifle]]
* [[MK 19]]
* [[Mossberg 464]]
 
=== R ===
 
* [[RAI M500]]
 
=== S ===
 
* [[Serbu Super-Shorty]]
* [[Smith & Wesson Model 10]]
* [[SRM Arms M1216]]
* [[Súng bắn tỉa M24]]
* [[Súng phóng lựu M79]]
* [[Súng trường Winchester]]
 
=== T ===
 
* [[TDI Vector]]
* [[Thompson Autorifle]]
* [[Tiểu liên Thompson]]
* [[Tubb 2000]]
 
=== V ===
 
* [[Viper Jaws]]
 
=== W ===
 
* [[Wildey]]
* [[Winchester Model 1200]]
* [[Winchester Model 1894]]
* [[Winchester Model 1897]]
* [[Windrunner M96]]
 
=== X ===
 
* [[XM-26 LSS]]
* [[XM25 CDTE]]
* [[XM307 ACSW]]
* [[XM312]]
* [[XM806]]
* [[XM2010]]
Người dùng vô danh