Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỉnh ủy Hưng Yên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|Thành viên liên tiếp=
|Thành viên 5=[[#Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh|Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX]]
|Thành viên 4=[[#Ban Thường vụ Tỉnh ủy|Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIVXIX]]
|Thành viên 3=[[Trần Quốc Toản (chính khách)|Trần Quốc Toản]]<br>[[Trần Quốc Văn]]
|Thành viên 2=[[Nguyễn Duy Hưng]]