Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên niên kỷ 5 TCN”

Trang mới: “Thiên niên kỷ thứ 5 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 5000 TCN đến hết năm 4001 TCN. Nghĩa là bằng 1.000 năm, trong lịch Gregory. == Xem thêm == {{Sơ khai}}”
(Trang mới: “Thiên niên kỷ thứ 5 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 5000 TCN đến hết năm 4001 TCN. Nghĩa là bằng 1.000 năm, trong lịch Gregory. == Xem thêm == {{Sơ khai}}”)
(Không có sự khác biệt)
230

lần sửa đổi