Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Mẫu tin tài nguyên DNS”

không có tóm lược sửa đổi
 
=== Mẫu tin MX ===
djt nhau ko cheMXMX: Trường Giá trị chỉ ra tên miền của host đang chạy chương trình mail server mà server đó có khả năng tiếp nhận những thông điệp thuộc một miền cụ thể.
 
Ví dụ mẫu tin (ctu.edu.vn, mail.ctu.edu.vn, MX, IN) chỉ ra rằng host. có tên mail.ctu.edu.vn là mail server của miền ctu.edu.vn.
Người dùng vô danh