Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hút chìm”

n
Sửa bản mẫu tham khảo
(sửa đổi nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Sửa bản mẫu tham khảo)
== Tham khảo ==
<div class="references-small">
{{tham khảo|230em}}
* Stern, R.J., 2002, Subduction zones: Reviews of Geophysics, v. 40, 1012, doi: 10.1029/2001RG000108.
* Stern, R.J., 1998. A Subduction Primer for Instructors of Introductory Geology Courses and Authors of Introductory Geology Textbooks: J. Geoscience Education, 46, 221-228.