Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Thẻ: Đã được lùi sửa
|-
| 1
|[[Tập tin:Xuân_Thuỷ.jpg|100px]]<br>[[Xuân Thuỷ]]||3/[[1976]]-7/[[1978]]||Bí thư Trung ương Đảng||Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương Đảng
|-
| 2
|[[Tập tin:dong-chi-nguyen-van-linh.gif|100px]]<br>[[Nguyễn Văn Linh]]||7/[[1978]]-[[1980]]||Ủy viên Bộ Chính trị<br>Bí thư Trung ương Đảng||Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương Đảng
|-
| 3
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Trần Quốc Hoàn]]||[[1980]]-[[1986]]||Bí thư Trung ương Đảng<br><small>(đến [[1982]])</small><br>Ủy viên Trung ương Đảng||Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng<br>Mất khi đang tại nhiệm
|-
| 4
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Vũ Oanh]]||[[1986]]-[[1987]]||Bí thư Trung ương Đảng<br><small>(từ 12/[[1986]])</small>||
|-
| 5
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Phan Minh Tánh]]||[[1987]]-[[1996]]||Ủy viên Trung ương Đảng||
|-
| 6
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Phạm Thế Duyệt]]
|[[1996]]-12/[[1997]]||Ủy viên Bộ Chính trị||
|-
| 7
|[[Tập tin:Nguyen Minh Triet.jpg|100px]]<br>[[Nguyễn Minh Triết]]||12/[[1997]]-1/[[2000]]||Ủy viên Bộ Chính trị||Chủ tịch nước
|-
| 8
|[[Tập tin:Truong Quang Duoc.jpg|100px]]<br>[[Trương Quang Được]]||1/[[2000]]-5/[[2002]]||Ủy viên Bộ Chính trị<br><small>(từ [[2001]])</small>||
|-
| 9
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Tòng Thị Phóng]]||5/[[2002]]-7/[[2007]]||Bí thư Trung ương Đảng||
|-
| 10
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Hà Thị Khiết]]||7/[[2007]]-2/[[2016]]||Bí thư Trung ương Đảng||
|-
| 11
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Trương Thị Mai]]||2/[[2016]]-4/[[2021]]||Ủy viên Bộ Chính trị<br>Bí thư Trung ương Đảng||
|-
|12
|[[Tập tin:Emblem of Vietnam.svg|100px]]<br>[[Bùi Thị Minh Hoài]]
|4/[[2021]]-''nay''
|Bí thư Trung ương Đảng
241

lần sửa đổi