Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Leo Thị Lịch”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
}}
'''Leo Thị Lịch''' (sinh ngày [[23 tháng 9]] năm [[1969]]) là một nữ [[chính trị gia]] người [[Việt Nam]], dân tộc [[Sán Dìu]]. Bà hiện là [[đại biểu quốc hội Việt Nam]] [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV theo tỉnh thành|khóa XV]] nhiệm kì 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh [[Bắc Giang]], Bà đã đảm nhận các vai trò Tỉnh ủy viên, 2 nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ban chấp hành [[Hội Nông dân Việt Nam]], Ủy viên chuyên trách [[Hội đồng Dân tộc của Quốc hội]].<ref>{{chú thích web |url =http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/5/1197/Leo-Thi-Lich.aspx |tiêu đề =Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV |author = |ngày = |nhà xuất bản =Website Quốc hội Việt Nam |ngày truy cập =2017-06-19 |ngôn ngữ = |archiveurl =https://web.archive.org/web/20210122084320/http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/5/1197/Leo-Thi-Lich.aspx |ngày lưu trữ =2021-01-22 }}</ref> , Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân Tộc của Quốc Hội. Bà [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Th%E1%BB%8B_L%E1%BB%8Bch&gettingStartedReturn=true&veaction=edit&section=3 Leo Thị Lịch] là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII (2011-2016) .
<ref>{{chú thích web |url =http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/5/2330/Ha-Thi-Lan.aspx |tiêu đề =Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII |author = |ngày = |nhà xuất bản =Website Quốc hội Việt Nam |ngày truy cập =2017-06-19 |ngôn ngữ = |archiveurl =https://web.archive.org/web/20180623141627/http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/5/2330/Ha-Thi-Lan.aspx |ngày lưu trữ =2018-06-23 }}</ref>, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021). Bà có đóng góp nhất định trong việc thay đổi đời sống của người nông dân, nông thôn Bắc Giang.