Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa ngày tháng năm
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chinese name|[[Đường (họ)|Đường]]}}
{{Thông tin viên chức
 
| tên = Cung Chính<br>龚正
 
| hình =
| miêu tả =
| chức vụ =
| bắt đầu =
| kết thúc =
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm =
| địa hạt =
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ khác =
| thêm =
| chức vụ 2 =
| bắt đầu 2 =
| kết thúc 2 =
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ khác 2 =
| thêm 2 =
| chức vụ 3 = [[Tập tin:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg|14px|link=]] [[Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Trùng Khánh|Thị trưởng Chính phủ Nhân dân]] [[Trùng Khánh]]
| bắt đầu 3 = [[2 tháng 1]] năm [[2018]]<br /><small>{{số năm theo năm và ngày |2018|1|2}}
| kết thúc 3 = ''nay''
| tiền nhiệm 3 = [[Trương Quốc Thanh]]
| kế nhiệm 3 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 3 = [[Trùng Khánh]]
| trưởng chức vụ 3 = Bí thư Thành ủy
| trưởng viên chức 3 = [[Trần Mẫn Nhĩ]]
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
| chức vụ 4 = [[Tập tin:Danghui.svg|17px|link=]] Ủy viên dự khuyết [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX|Trung ương khóa XIX]]
| bắt đầu 4 = [[24 tháng 10]] năm [[2017]]
| kết thúc 4 = ''nay''
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 = Tổng Bí thư
| trưởng viên chức 4 = [[Tập Cận Bình]]
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ khác 4 =
| thêm 4 =
| chức vụ 5 = Bí thư Thành ủy [[Thành Đô]]
| bắt đầu 5 = [[11 tháng 7]] năm [[2016]]
| kết thúc 5 = [[5 tháng 1]] năm [[2017]]
| tiền nhiệm 5 = [[Hoàng Tân Sơ]]
| kế nhiệm 5 = [[Phạm Nhuệ Bình]]
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 = Bí thư Tỉnh ủy
| trưởng viên chức 5 = [[Bành Thanh Hoa]]
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ khác 5 =
| thêm 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ khác 6 =
| thêm 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| trưởng chức vụ 7 =
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ khác 7 =
| thêm 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| chức vụ khác 8 =
| thêm 8 =
| quốc tịch = {{CHN}}
| ngày sinh = {{birth year and age|1960|6|1}}
| nơi sinh = [[Hồng Hồ]], [[Kinh Châu]], [[Hồ Bắc]], [[Trung Quốc]]
| ngày mất =
| nơi mất =
| nơi ở =
| nghề nghiệp = Chính trị gia
| dân tộc = [[Người Hán|Hán]]
| tôn giáo = Không
| đảng = [[Tập tin:Danghui.svg|14px|link=]] [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
| đảng khác =
| họ hàng =
| cha =
| mẹ =
| vợ =
| chồng =
| con =
| giáo dục = Cử nhân Nghiên cứu điện tử bán dẫn<br>Tiến sĩ Kinh tế học<br>Cao cấp công trình sư
| học trường = [[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]]<br>[[Đại học Hạ Môn]]<br>[[Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
| chữ ký =
| tài sản =
| phục vụ =
| đơn vị =
| thuộc =
| cấp bậc =
| tham chiến =
| năm tại ngũ =
| giải thưởng =
| website = {{URL|https://ldzl.people.com.cn/dfzlk/frontpage/personPage4445.htm|Lý lịch Đường Lương Trí}}
}}
'''Đường Lương Trí''' (tiếng Trung giản thể: 唐良智; bính âm Hán ngữ: ''Táng Liáng Zhì'', sinh tháng 6 năm 1960'')'', là [[người Hán]], chính trị gia nước [[Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa|Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]], Phó Bí thư [[Thành ủy Trùng Khánh]], Bí thư Đảng tổ, [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân|Thị trưởng Chính phủ Nhân dân]] thành phố [[Phúc Kiến|Trùng Khánh]]. Ông nguyên là Phó Bí thư chuyên chức Thành ủy Trùng Khánh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Trùng Khánh; Bí thư Thành ủy thành phố [[Thành Đô]], tỉnh [[Tứ Xuyên]]; Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố [[Vũ Hán]], tỉnh [[Hồ Bắc]].