Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| con =
| giáo dục = Cử nhân Nghiên cứu điện tử bán dẫn<br>Tiến sĩ Kinh tế học<br>Cao cấp công trình sư
| học trường = [[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]]<br>[[Đại học Hạ Môn]]<br>[[Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
| chữ ký =
| tài sản =