Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* Nếu hình ảnh có sẵn trên Commons dưới một tên khác với tên ở dự án địa phương, tất cả các tham chiếu địa phương đến hình ảnh phải được cập nhật để trỏ đến tiêu đề được sử dụng tại Commons.
* Đang không bị khóa. {{strong|Đừng xóa hình ảnh đang bị khóa}}, ngay cả khi có một bản sao giống hệt trên Commons, trừ khi hình ảnh không còn được sử dụng nữa (kiểm tra bằng công cụ Các liên kết đến đây). Các hình ảnh thường được tải lên ở dự án địa phương và được khóa vì được sử dụng trong giao diện hoặc trong một số bản mẫu có rủi ro phá hoại cao được nhúng rất nhiều. Xóa bản sao địa phương của hình ảnh được sử dụng trong giao diện sẽ {{strong|làm phá vỡ giao diện}}. [[Wikipedia: Mục khóa theo tầng#Các hình ảnh bảo vệ theo tầng|Chi tiết hơn về các hình ảnh rủi ro cao]].
* Với các bản sao tại Wikipedia tiếng Việt của các hình Commons chỉ phục vụ mục đích xuất hiện trên [[Trang Chính]] và nay đã "hoàn thành nhiệm vụ", có thể được xóa theo tiêu chí này.
* Các hình ảnh {{Tlx|C-upload}} có thể bị xóa nhanh ngay khi chúng bị gỡ khỏi [[Trang Chính]].
 
Tiêu chí này có thể khá phức tạp và khó hiểu đối với nhiều quản trị viên chưa có kinh nghiệm, hãy xem xét tham vấn các thành viên khác ở [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên]] hoặc [[Wikipedia:Thảo luận]].
20.966

lần sửa đổi