Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

 
{{tick3}} Đồng ý, đã đổi, tên thông dụng tổ chức này đang dùng. [[Thành viên:Conbo|conbo]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Conbo|trả lời]]</sub> 20:30, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
=== [[Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an Việt Nam]] → [[Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu]] ===
{{ping|Baoothersks}} Không có chủ thể cùng tên. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 19:16, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:{{done}} [[Thành viên:Baoothersks|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Martin L. King</i></span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">I have a dream</font>]]</sup> 06:32, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== Trộn [[Tu quoque]] vào [[Lập luận "anh cũng vậy"]] ===
{{ping|Baoothersks}} Buiquangtu tạo bài quên liên kết Wikidata. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 11:51, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
12.462

lần sửa đổi