Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

:{{not sure}} Xem {{kh3|46846110}}. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 11:38, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
::{{an5|tc}} [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 18:15, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:S/2003 J 19]] → [[:Jupiter LXI]] ===
Đồng bộ tên mới&nbsp;[[Thành viên:Ikidkaido|Ikidkaido]] ([[Thảo luận Thành viên:Ikidkaido|thảo luận]]) 16:25, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
:{{an5|dc||Ikidkaido}} [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 01:22, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:Oh My Ghost]] → [[:Ma nữ đáng yêu]] ===
12.462

lần sửa đổi