Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:2405:4802:238:6350:75DF:E94A:37D3:8E51”

Trang mới: “Cháu chia buồn với chú. Tội nghiệp chú bị cấm ở vi đến enwiki phải lặn lội sang zhwiki để viết mà vẫn bị vả cho không trượt phát nào: https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:頁面存廢討論/記錄/2021/11/23#越南民主聯盟 – ~~~~”
(Trang mới: “Cháu chia buồn với chú. Tội nghiệp chú bị cấm ở vi đến enwiki phải lặn lội sang zhwiki để viết mà vẫn bị vả cho không trượt phát nào: https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:頁面存廢討論/記錄/2021/11/23#越南民主聯盟 – ~~~~”)
Thẻ: Đề tài mới Mã nguồn
(Không có sự khác biệt)