Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Niệc mỏ vằn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm nội dung không nguồn
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm tập tin
{{Bảng phân loại
| status = LC
| status_ref = <ref name=iucn>{{cite iucn |title=''Rhyticeros undulatus'' |author=BirdLife International |author-link=BirdLife International |date=2018 |page=e.T22682528A132400385 |doi=10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22682528A132400385.en |access-date=19 November 2021}}</ref>
| status_system = IUCN3.1
| image = Wreathed_hornbill1.jpg
| status_ref =
| image_caption = Chim trống ở [[khu bảo tồn hổ Pakke]]
| image =
| image2 = Female wreathed hornbill (4039988370).jpg
| image_caption =
| image2_caption = Chim mái ở [[Ouwehands Dierenpark]]
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]
Người dùng vô danh