Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nam Lương”

Thẻ: Đã được lùi sửa Xóa nội dung đề mục
Thẻ: Đã được lùi sửa Xóa từ 50% đến 90% nội dung Xóa nội dung đề mục
 
==Lập quốc==
 
==Chiến tranh với các nước.==
Năm 400, quân Nam Lương tấn công Kinh đô Cô Tang của Hậu Lương, bắt được 8000 hộ đem về nước. Một lần cướp của bộ tộc Khất Phục phía tây hơn 40 vạn ngựa, dê, trâu. Tuy nhiên năm 407, khi Hách Liên Bột Bột, hoàng đế khai quốc nước Hạ cầu hôn công chúa Nam Lương bị khước từ, quân Hạ tấn công Nam Lương, giết chết 60% các quan lại tướng lĩnh của Nam Lương. Năm 411, quân Tây Tần do Khất Phục Sí Bàn chỉ huy tấn công Nam Lương, cướp hơn 10 vạn gia súc. Năm 414 (Gia Bình thứ 7), Nam Lương bị Tây Tần diệt, trước sau tồn tại 18 năm.
 
Các vua Nam Lương:
 
* Liệt Tổ Vũ Vương [[Thốc Phát Ô Cô]] (397 – 399), niên hiệu Thái Sơ;
* Khang Vương [[Thốc Phát Lợi Lộc Cô]] (399 - 401), niên hiệu Kiến Hòa;
* Cảnh Vương [[Thốc Phát Nục Đàn]] (402 – 414), niên hiệu Hoằng Xương, Gia Định.
 
==Tham khảo==
4

lần sửa đổi