Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yết Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|}
 
'''Kiết Dương''' ({{zh-sp|s=揭阳|p=Jiēyáng}}) là một [[thành phố trực thuộc tỉnh]] ở [[tỉnh Trung Quốc|tỉnh]] [[Quảng Đông]]], [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Kiết Dương giáp [[Sán Đầu]] về phía Đông, [[Triều Châu]] về phía Đông Bắc, [[MeizhouMai Châu]] về phia Bắc, [[Sán Vĩ]] về phía Tây, và nhìn ra [[Biển Nam Trung Hoa]] về phía Nam.
 
==AdministrationHành chính==
 
[[Thành phố trực thuộc tỉnh]] Kiết Dương quản lý 5 [[Phân cấp hành chính Trung Quốc#cấp huyện|đơn vị cấp huyện]], bao gồmg 1 [[quận của Trung Quốc|quận]], 1 [[thành phố cấp huyện]] (được quản lý thay mặt tỉnh) và 3 [[Huyện Trung Quốc|huyện]].
The [[prefecture-level city]] of Jieyang administers 5 [[Political divisions of China#County level|county-level divisions]], including 1 [[District of China|district]], 1 [[county-level city]] (administered on behalf of the province) and 3 [[County of China|counties]].
 
*[[Rongcheng District]] (榕城区/榕城區)
*Thành phố [[PuningPhổ Đinh]] City (普宁市/普寧市)
*[[HuilaiHuệ Lai|Huilaihuyện Huệ CountyLai]] (惠来县/惠來縣)
*[[Jiedong County]] (揭东县/揭東縣)
*[[Jiexi County]] (揭西县/揭西縣)
These are further divided into 100 [[Political divisions of China#Township level|township-level divisions]], including 69 [[town of China|towns]], 10 [[township (China)|townships]] and 21 [[subdistrict]]s.
 
==EconomyKinh tế==
 
Rice cultivation and the textile industry are important to its economy.
 
==Ngôn ngữ và văn hóa==
==Language and culture==
 
Dân chúng vùng này nói [[Triều Châu (phương ngữ)|phương ngữ Triều Châu]]. [[phương ngữ Khách Gia]] cũng được nói ở huyện Jiexi.
The [[Teochew (dialect)|Teochew dialect]] is spoken in this region., The [[Hakka dialect|Hakka dialect]] is also spoken in Jiexi Country.
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh