Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

n
-
(Thử nghiệm)
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (-)
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{ {{X1|X2}} }}